top of page
Recognized European Valuer

Recognized European Valuer staat voor Erkend Europees Taxateur. Het is een Europese certificering die garant staat voor excellentie in vastgoedtaxaties. Het geeft aan dat de taxateur gekwalificeerd is volgens de allerhoogste Europese standaarden in de beroepsuitoefening.

VastgoedPRO is de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessionals. De 700 aangesloten professionals zijn allen werkzaam in een beroepsgroep binnen de vastgoedsector. Als beroepsvereniging richt VastgoedPRO zich op de individuele beroepen binnen de sector om haar leden optimaal te faciliteren.

Vastgoedpro
Register Taxateur

Het NRVT is het centrale register van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs. De geregistreerde taxateurs werken op basis van eenduidige beroeps- en gedragsregels die aansluiten bij de Nederlandse - en internationale eisen.

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

NWWI

INTRODUCTIE

Even voorstellen

Matthijs Veldhuizen.

RMT RT REV, beëdigd makelaar en Register makelaar/taxateur o.z.

Gepokt en gemazeld in het vak met ruim 20 jaar ervaring. In het verleden had ik eigen makelaarskantoren in de regio Eindhoven, thans volledig gespecialiseerd in met name taxaties voor particulier en bedrijfsmatig onroerend goed.

Doordat ik zelf in het verleden langjarig (internationaal) gewerkt heb voor diverse banken en later (mede)oprichter en directeur ben geweest van een franchiseketen in hypotheekadviseurs weet ik als geen ander welke eisen banken stellen aan professionele taxatierapporten.

In 2016 heb ik de prestigieuze titel REV verworven - thans (2018) als één van de maar circa 100 taxateurs in heel Nederland - en sinds 2017 ben ik voorzitter van de landelijke afdeling Taxateurs van VastgoedPro. 

Mijn achtergrond
Logo's
bottom of page